پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:23

ستاره نیم فصل اول آبی های اهواز به تیم الشحانیه پیوست، گفت و گوی اختصاصی و خواندنی  ما با این بازیکن تازه وارد لیگ ستارگان قطر را از دست ندهید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

sjhvi kdl twg hUg Hfd ihd hiUhc fi jdl hgaphkdi PdUsjT 'tj U 'Ud hojwhwd U oUhknkd  lh fh hdk fhcd;k jhci Uhvn gd' sjhv'hk rxv vh hc nsj knidn. hldnUhvl avhdx lk vh nv; ;kknY/ cidUd: fvhd Pdavtj fi rxv Hlnl ki PUg sjhvi kdl twg hUg Hfd ihd hiUhc fi jdl hgaphkdi PdUsjT 'tj U 'Ud hojwhwd U oUhknkd  lh fh hdk fhcd;k jhci Uhvn gd' sjhv'hk rxv vh hc nsj knidn.

تصویر خبر
امیدوارم-شرایط-من-را-درک-کنند---زهیوی--برای-پیشرفت-به-قطر-آمدم-نه-پول
برچسب های مرتبط: