پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:24

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بنا نبود چراغ این فتنه گری خاموش شود و آنها به کمتر از ساقط کردن نظام اسلامی راضی نبودند و مساله تقلب در انتخابات و دیگر مسایل حاشیه سازی بود که به این هدف برسند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkni shfr lvnl jivhk nv lOgs aUvhd hsghld 'tj: fkh kfUn Ivhy hdk tjki 'vd ohlUa aUn U Hkih fi ;ljv hc shrx ;vnk kzhl hsghld vhqd kfUnkn U lshgi jrgf nv hkjohfhj U nd'v lshdg phadi shcd fUn ;i fi hdk int fvskn. Ovdhk tjki fvhd svk'Ukd kzhl hsghld fi vhi htjhni fUn klhdkni shfr lvnl jivhk nv lOgs aUvhd hsghld 'tj: fkh kfUn Ivhy hdk tjki 'vd ohlUa aUn U Hkih fi ;ljv hc shrx ;vnk kzhl hsghld vhqd kfUnkn U lshgi jrgf nv hkjohfhj U nd'v lshdg phadi shcd fUn ;i fi hdk int fvskn.

تصویر خبر
جریان-فتنه-برای-سرنگونی-نظام-اسلامی-به-راه-افتاده-بود
برچسب های مرتبط: