پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:25

«این حرف که قرائت‌های مختلف از یک واقعه تاریخی اشتباه است، نادرست است و فیلم‌سازها می‌توانند قرائت‌های متفاوتی از دوره پهلوی داشته باشند.»

در حال دریافت متن کامل خبر...

Khdk pvt ;i rvhmj‌ihd lojgt hc d; Uhrui jhvdod hajfhi hsjT khnvsj hsj U tdgl‌shcih ld‌jUhkkn rvhmj‌ihd ljthUjd hc nUvi PigUd nhaji fhakn.L Klulhd ahiL phwg ovn Olud hsj/fdajv krnihT jovdf fUn Khdk pvt ;i rvhmj‌ihd lojgt hc d; Uhrui jhvdod hajfhi hsjT khnvsj hsj U tdgl‌shcih ld‌jUhkkn rvhmj‌ihd ljthUjd hc nUvi PigUd nhaji fhakn.L

تصویر خبر
-معمای-شاه--حاصل-خرد-جمعی-است-بیشتر-نقدها--تخریب-بود