پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:26

6 نظامی سعودی ساعاتی پیش در گلوله باران توپخانه ای ورودی مرز الخضرا در نجران توسط ارتش و نیروهای مردمی یمن کشته شدند....

در حال دریافت متن کامل خبر...

6 kzhld suUnd shuhjd Pda nv 'gUgi fhvhk jUPohki hd UvUnd lvc hgoqvh nv kOvhk jUsx hvja U kdvUihd lvnld dlk ;aji ankn.... 6 kzhld suUnd nv 'gUgi fhvhk dlkd ih ;aji ankn 6 kzhld suUnd shuhjd Pda nv 'gUgi fhvhk jUPohki hd UvUnd lvc hgoqvh nv kOvhk jUsx hvja U kdvUihd lvnld dlk ;aji ankn....

تصویر خبر
6-نظامی-سعودی-در-گلوله-باران-یمنی-ها-کشته-شدند
برچسب های مرتبط: