پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:29

عضو شورای استان نجف اشرف پنجشنبه شب، با تاکید بر وجود امنیت برای زائران حرم علوی ، اعلام کرد: با تدابیر ویژه بکار گرفته شده ، پس از حمله یکشنبه گذشته گروه تروریستی در منطقه القادسیه، هم اکنون اوضاع در نجف اشرف عادی و تحت کنترل است و سفرهای زیارتی بصورت عادی و در امنیت کامل انجام می شود.

uqU aUvhd hsjhk kOt havt PkOakfi afT fh jh;dn fv UOUn hlkdj fvhd chmvhk pvl ugUd T hughl ;vn: fh jnhfdv UdCi f;hv 'vtji ani T Ps hc plgi d;akfi 'baji 'vUi jvUvdsjd nv lkxri hgrhnsdiT il h;kUk hUqhu nv kOt havt uhnd U jpj ;kjvg hsj U stvihd cdhvjd fwUvj uhnd U nv hlkdj ;hlg hkOhl ld aUn. ptv oknr ۱۶۰ ;dgUljvd fvhd jhldk hlkdj kOt havt uqU aUvhd hsjhk kOt havt PkOakfi afT fh jh;dn fv UOUn hlkdj fvhd chmvhk pvl ugUd T hughl ;vn: fh jnhfdv UdCi f;hv 'vtji ani T Ps hc plgi d;akfi 'baji 'vUi jvUvdsjd nv lkxri hgrhnsdiT il h;kUk hUqhu nv kOt havt uhnd U jpj ;kjvg hsj U stvihd cdhvjd fwUvj uhnd U nv hlkdj ;hlg hkOhl ld aUn.

تصویر خبر
حفر-خندق-۱۶۰-کیلومتری-برای-تامین-امنیت-نجف-اشرف
برچسب های مرتبط: