پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:30

تهران- ایرنا- جمعی از سفرا و وابستگان نظامی کشورهای خارجی از نمایشگاه اقتدار سپاه در عرصه سازندگی بازدید و از نزدیک در جریان گوشه ای از اقدامات و فعالیتهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) در عرصه سازندگی ایران اسلامی قرار گرفتند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk- hdvkh- Olud hc stvh U Uhfsj'hk kzhld ;aUvihd ohvOd hc klhda'hi hrjnhv sPhi nv uvwi shckn'd fhcndn U hc kcnd; nv Ovdhk 'Uai hd hc hrnhlhj U tuhgdjihd rvhv'hi shckn'd ohjl hghkfdh (w) nv uvwi shckn'd hdvhk hsghld rvhv 'vtjkn. stvh U Uhfsj'hk kzhld ;aUvihd ohvOd hc klhda'hi hrjnhv sPhi fhcndn ;vnkn jivhk- hdvkh- Olud hc stvh U Uhfsj'hk kzhld ;aUvihd ohvOd hc klhda'hi hrjnhv sPhi nv uvwi shckn'd fhcndn U hc kcnd; nv Ovdhk 'Uai hd hc hrnhlhj U tuhgdjihd rvhv'hi shckn'd ohjl hghkfdh (w) nv uvwi shckn'd hdvhk hsghld rvhv 'vtjkn.

تصویر خبر
سفرا-و-وابستگان-نظامی-کشورهای-خارجی-از-نمایشگاه-اقتدار-سپاه-بازدید-کردند
برچسب های مرتبط: