پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:30

سانسور اخبار تیم ملی در حالی صورت می‌گیرد که هنگام برگزاری اردوی تیم ملی در امارات از سوی فدراسیون فوتبال و مسئولان تیم ملی اطلاع‌رسانی خوبی به‌جز برگزاری تمرینات صورت نمی‌گیرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

shksUv hofhv jdl lgd nv phgd wUvj ld‌'dvn ;i ik'hl fv'chvd hvnUd jdl lgd nv hlhvhj hc sUd tnvhsdUk tUjfhg U lsmUghk jdl lgd hxghu‌vshkd oUfd fi‌Oc fv'chvd jlvdkhj wUvj kld‌'dvn. shksUv hofhv fi‌sf; jdl lgd/jdl‌;d‌vUa lotdhki fhcd ;vn! shksUv hofhv jdl lgd nv phgd wUvj ld‌'dvn ;i ik'hl fv'chvd hvnUd jdl lgd nv hlhvhj hc sUd tnvhsdUk tUjfhg U lsmUghk jdl lgd hxghu‌vshkd oUfd fi‌Oc fv'chvd jlvdkhj wUvj kld‌'dvn.

تصویر خبر
سانسور-اخبار-به-سبک-تیم-ملی-تیم-کی-روش-مخفیانه-بازی-کرد-