پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:33

اندیمشک - ایرنا - دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک گفت: در عملیاتی که روز پنجشنبه انجام شد مقدار پنج کیلوگرم ماده مخدر هروئین در ورودی استان خوزستان کشف شد.

hkndla; - hdvkh - nhnsjhk ulUld U hkrghf hkndla; 'tj: nv ulgdhjd ;i vUc PkOakfi hkOhl an lrnhv PkO ;dgU'vl lhni lonv ivUmdk nv UvUnd hsjhk oUcsjhk ;at an. ;at PkO ;dgU'vl ivUmdk nv UvUnd hsjhk oUcsjhk hkndla; - hdvkh - nhnsjhk ulUld U hkrghf hkndla; 'tj: nv ulgdhjd ;i vUc PkOakfi hkOhl an lrnhv PkO ;dgU'vl lhni lonv ivUmdk nv UvUnd hsjhk oUcsjhk ;at an.

تصویر خبر
کشف-پنج-کیلوگرم-هروئین-در-ورودی-استان-خوزستان
برچسب های مرتبط: