پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:35

در حال دریافت متن کامل خبر...

Hddk jOgdg hc hsjhn ldvOghg hgndk ;chcd nv ;vlhkahi fv'chv an

تصویر خبر
آیین-تجلیل-از-استاد-میرجلال-الدین-کزازی-در-کرمانشاه-برگزار-شد