پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:49

چهار یمنی زندان «گوانتانامو» پس از آزادی روز پنجشنبه وارد عربستان سعودی شدند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Iihv dlkd cknhk K'UhkjhkhlUL Ps hc Hchnd vUc PkOakfi Uhvn uvfsjhk suUnd ankn. ۴ dlkd cknhk 'UhkjhkhlU Uhvn uvfsjhk ankn Iihv dlkd cknhk K'UhkjhkhlUL Ps hc Hchnd vUc PkOakfi Uhvn uvfsjhk suUnd ankn.

تصویر خبر
۴-یمنی-زندان-گوانتانامو-وارد-عربستان-شدند
برچسب های مرتبط: