پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:50

دزفول - ایرنا - فرمانده انتظامی دزفول گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی ،یکی از مناطق آلوده این شهرستان از توزیع کنندگان مواد مخدر پاکسازی شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nctUg - hdvkh - tvlhkni hkjzhld nctUg 'tj: nv vhsjhd hOvhd xvp hvjrhd hlkdj hOjlhud Td;d hc lkhxr HgUni hdk aivsjhk hc jUcdu ;kkn'hk lUhn lonv Ph;shcd an. Ph;shcd d;d hc lkhxr HgUni nctUg hc jUcdu ;kkn'hk lUhn lonv nctUg - hdvkh - tvlhkni hkjzhld nctUg 'tj: nv vhsjhd hOvhd xvp hvjrhd hlkdj hOjlhud Td;d hc lkhxr HgUni hdk aivsjhk hc jUcdu ;kkn'hk lUhn lonv Ph;shcd an.

تصویر خبر
پاکسازی-یکی-از-مناطق-آلوده-دزفول-از-توزیع-کنندگان-مواد-مخدر
برچسب های مرتبط: