پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:50

تهران - ایرنا - چهار یمنی زندان «گوانتانامو» پس از آزادی روز پنجشنبه وارد عربستان سعودی شدند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk - hdvkh - Iihv dlkd cknhk K'UhkjhkhlUL Ps hc Hchnd vUc PkOakfi Uhvn uvfsjhk suUnd ankn. 4 dlkd cknhk 'UhkjhkhlU Uhvn uvfsjhk ankn jivhk - hdvkh - Iihv dlkd cknhk K'UhkjhkhlUL Ps hc Hchnd vUc PkOakfi Uhvn uvfsjhk suUnd ankn.

تصویر خبر
4-یمنی-زندان-گوانتانامو-وارد-عربستان-شدند
برچسب های مرتبط: