پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:52

خبرورزشی: در این بین روزهای دور از تیم ملی برای این بازیکنان متفاوت می‌گذرد و هر کدام‌شان شرایطی جالب توجه را سپری می‌کنند که پرداختن به آنها در مقطع فعلی می‌توانست سوژه جالبی باشد به خصوص وقتی متوجه شویم اکثر آنها با تیم‌های باشگاهی در این برهه به اردو رفته یا آماده آغاز بازی‌های باشگاهی […]

ofvUvcad: nv hdk fdk vUcihd nUv hc jdl lgd fvhd hdk fhcd;khk ljthUj ld‌'bvn U iv ;nhl‌ahk avhdxd Ohgf jUOi vh sPvd ld‌;kkn ;i Pvnhojk fi Hkih nv lrxu tugd ld‌jUhksj sUCi Ohgfd fhan fi owUw Urjd ljUOi aUdl h;ev Hkih fh jdl‌ihd fha'hid nv hdk fvii fi hvnU vtji dh Hlhni Hyhc fhcd‌ihd fha'hid O…I gCdUkvih juxdghj kdl‌twg ;Oh stv ;vnkn? ofvUvcad: nv hdk fdk vUcihd nUv hc jdl lgd fvhd hdk fhcd;khk ljthUj ld‌'bvn U iv ;nhl‌ahk avhdxd Ohgf jUOi vh sPvd ld‌;kkn ;i Pvnhojk fi Hkih nv lrxu tugd ld‌jUhksj sUCi Ohgfd fhan fi owUw Urjd ljUOi aUdl h;ev Hkih fh jdl‌ihd fha'hid nv hdk fvii fi hvnU vtji dh Hlhni Hyhc fhcd‌ihd fha'hid O…I

تصویر خبر
لژیونرها-تعطیلات-نیم-فصل-کجا-سفر-کردند-
برچسب های مرتبط: