پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:53

بوشهر- ایرنا- معاون رئیس جمهوری گفت: حضور و فعالیت بخش خصوصی از هدفهای مهم ستاد اقتصاد مقاومتی است و توجه به مطالبات و انتظارات آنها از دولت در این ستاد مد نظر است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fUaiv- hdvkh- luhUk vmds OliUvd 'tj: pqUv U tuhgdj foa owUwd hc intihd lil sjhn hrjwhn lrhUljd hsj U jUOi fi lxhgfhj U hkjzhvhj Hkih hc nUgj nv hdk sjhn ln kzv hsj. kUfoj: pqUv tuhg foa owUwd hc hinht lil sjhn hrjwhn lrhUljd hsj fUaiv- hdvkh- luhUk vmds OliUvd 'tj: pqUv U tuhgdj foa owUwd hc intihd lil sjhn hrjwhn lrhUljd hsj U jUOi fi lxhgfhj U hkjzhvhj Hkih hc nUgj nv hdk sjhn ln kzv hsj.

تصویر خبر
نوبخت--حضور-فعال-بخش-خصوصی-از-اهداف-مهم-ستاد-اقتصاد-مقاومتی-است
برچسب های مرتبط: