پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:53

اراک - ایرنا - دبیر نخستین جشنواره ملی عکس آسیب های اجتماعی استان مرکی گفت: 260 عکاس در این جشنواره شرکت و آثارشان را برای داوری تسلیم دبیرخانه کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hvh; - hdvkh - nfdv kosjdk OakUhvi lgd u;s Hsdf ihd hOjlhud hsjhk lv;d 'tj: 260 u;hs nv hdk OakUhvi av;j U Hehvahk vh fvhd nhUvd jsgdl nfdvohki ;vnkn. 260 u;hs nv OakUhvi lgd u;s Hsdf ihd hOjlhud hsjhk lv;cd av;j ;vnkn hvh; - hdvkh - nfdv kosjdk OakUhvi lgd u;s Hsdf ihd hOjlhud hsjhk lv;d 'tj: 260 u;hs nv hdk OakUhvi av;j U Hehvahk vh fvhd nhUvd jsgdl nfdvohki ;vnkn.

تصویر خبر
260-عکاس-در-جشنواره-ملی-عکس-آسیب-های-اجتماعی-استان-مرکزی-شرکت-کردند
برچسب های مرتبط: