پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:53

مشهد - ایرنا - مدیر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: عامل بروز فتنه در جامعه کسانی هستند که به حق خود راضی نبوده و نسبت به دیگران حس برتری جویی دارند.

lain - hdvkh - lndv lUssi HlUcad U PCUiad hlhl oldkd (vi) 'tj: uhlg fvUc tjki nv Ohlui ;shkd isjkn ;i fi pr oUn vhqd kfUni U ksfj fi nd'vhk ps fvjvd OUdd nhvkn. uhlg fvUc tjki htvhnd isjkn ;i fi pr oUn vhqd kdsjkn lain - hdvkh - lndv lUssi HlUcad U PCUiad hlhl oldkd (vi) 'tj: uhlg fvUc tjki nv Ohlui ;shkd isjkn ;i fi pr oUn vhqd kfUni U ksfj fi nd'vhk ps fvjvd OUdd nhvkn.

تصویر خبر
عامل-بروز-فتنه-افرادی-هستند-که-به-حق-خود-راضی-نیستند
برچسب های مرتبط: