پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:56

معاون اجتماعی پلیس گیلان از قتل پدر توسط پسر با ضربه چاقو در منطقه منظریه شهر رشت خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

luhUk hOjlhud Pgds 'dghk hc rjg Pnv jUsx Psv fh qvfi IhrU nv lkxri lkzvdi aiv vaj ofv nhn. rjg Pnv jUsx Psv nv vaj luhUk hOjlhud Pgds 'dghk hc rjg Pnv jUsx Psv fh qvfi IhrU nv lkxri lkzvdi aiv vaj ofv nhn.

تصویر خبر
قتل-پدر-توسط-پسر-در-رشت
برچسب های مرتبط: