پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:56

رئیس جمهور منتخب آمریکا گزینه خود برای هدایت اطلاعات ملی آمریکا را برگزیده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds OliUv lkjof Hlvd;h 'cdki oUn fvhd inhdj hxghuhj lgd Hlvd;h vh fv'cdni hsj. 'cdki jvhlP fvhd hxghuhj lgd Hlvd;h laow an vmds OliUv lkjof Hlvd;h 'cdki oUn fvhd inhdj hxghuhj lgd Hlvd;h vh fv'cdni hsj.

تصویر خبر
گزینه-ترامپ-برای-اطلاعات-ملی-آمریکا-مشخص-شد
برچسب های مرتبط: