جمعه 17 دی 1395 ساعت 12:50

ایلنا نوشت: سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: اعضا به اتفاق آرا به رد استعفای کروبی رای دادند و او را برای دبیرکلی انتخاب کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hdgkh kUaj: sok'Ud pcf hujlhn lgd 'tj: huqh fi hjthr Hvh fi vn hsjuthd ;vUfd vhd nhnkn U hU vh fvhd nfdv;gd hkjohf ;vnkn. hsjuthd ;vUfd hc nfdv;gd pcf hujlhn lgd vn an hdgkh kUaj: sok'Ud pcf hujlhn lgd 'tj: huqh fi hjthr Hvh fi vn hsjuthd ;vUfd vhd nhnkn U hU vh fvhd nfdv;gd hkjohf ;vnkn.

تصویر خبر
استعفای-کروبی-از-دبیرکلی-حزب-اعتماد-ملی-رد-شد