جمعه 17 دی 1395 ساعت 20:16

دله الی ستاره انگلیسی تاتنهام در دیدار مقابل چلسی با زدن دو گل، به روند بردهای تیم کونته پایان داد تا رقابت در صدر جدول فوتبال جزیره داغ تر شود.

ngi hgd sjhvi hk'gdsd jhjkihl nv ndnhv lrhfg Igsd fh cnk nU 'gT fi vUkn fvnihd jdl ;Ukji Phdhk nhn jh vrhfj nv wnv OnUg tUjfhg Ocdvi nhy jv aUn. Ii ;sd Igsd vh PkIv ;vn? ngi hgd sjhvi hk'gdsd jhjkihl nv ndnhv lrhfg Igsd fh cnk nU 'gT fi vUkn fvnihd jdl ;Ukji Phdhk nhn jh vrhfj nv wnv OnUg tUjfhg Ocdvi nhy jv aUn.

تصویر خبر
چه-کسی-چلسی-را-پنچر-کرد-
برچسب های مرتبط: