جمعه 17 دی 1395 ساعت 23:41

کشور از ناکارآمدیکم‌حوصله‌های کم‌رمق لطمه می‌خورد

در حال دریافت متن کامل خبر...

;aUv hc kh;hvHlnd;l‌pUwgi‌ihd ;l‌vlr gxli ld‌oUvn ;aUv hc kh;hvHlnd;l‌pUwgi‌ihd ;l‌vlr gxli ld‌oUvn ;aUv hc kh;hvHlnd;l‌pUwgi‌ihd ;l‌vlr gxli ld‌oUvn

تصویر خبر
کشور-از-ناکارآمدیکم-حوصله-های-کم-رمق-لطمه-می-خورد