جمعه 17 دی 1395 ساعت 23:41

105 هزار تن مرکبات از گردونه مصرف خارج شد

در حال دریافت متن کامل خبر...

105 ichv jk lv;fhj hc 'vnUki lwvt ohvO an 105 ichv jk lv;fhj hc 'vnUki lwvt ohvO an 105 ichv jk lv;fhj hc 'vnUki lwvt ohvO an

تصویر خبر
105-هزار-تن-مرکبات-از-گردونه-مصرف-خارج-شد