جمعه 17 دی 1395 ساعت 23:41

دیدار مدیرعامل گاز گلستان با ائمه جمعه استان

در حال دریافت متن کامل خبر...

ndnhv lndvuhlg 'hc 'gsjhk fh hmli Olui hsjhk ndnhv lndvuhlg 'hc 'gsjhk fh hmli Olui hsjhk ndnhv lndvuhlg 'hc 'gsjhk fh hmli Olui hsjhk

تصویر خبر
دیدار-مدیرعامل-گاز-گلستان-با-ائمه-جمعه-استان