جمعه 17 دی 1395 ساعت 23:41

ادامه انتصاب‌های فامیلی و مسأله‌دار در بانک سرمایه

hnhli hkjwhf‌ihd thldgd U lsNgi‌nhv nv fhk; svlhdi hnhli hkjwhf‌ihd thldgd U lsNgi‌nhv nv fhk; svlhdi hnhli hkjwhf‌ihd thldgd U lsNgi‌nhv nv fhk; svlhdi

تصویر خبر
ادامه-انتصاب-های-فامیلی-و-مسأله-دار-در-بانک-سرمایه