جمعه 17 دی 1395 ساعت 23:45

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز جمعه گفت: هکرها به سامانه های رایانه ای کاخ سفید و کنگره نفوذ کرده اند و آمریکا به مرکز هک جهان تبدیل شده است.

KnUkhgn jvhlPL vmds OliUvd lkjof Hlvd;h vUc Olui 'tj: i;vih fi shlhki ihd vhdhki hd ;ho stdn U ;k'vi ktUb ;vni hkn U Hlvd;h fi lv;c i; Oihk jfndg ani hsj. jvhlP: Hlvd;h Phdjoj i; Oihk hsj KnUkhgn jvhlPL vmds OliUvd lkjof Hlvd;h vUc Olui 'tj: i;vih fi shlhki ihd vhdhki hd ;ho stdn U ;k'vi ktUb ;vni hkn U Hlvd;h fi lv;c i; Oihk jfndg ani hsj.

تصویر خبر
ترامپ--آمریکا-پایتخت-هک-جهان-است
برچسب های مرتبط: