جمعه 17 دی 1395 ساعت 23:55

مسکو - ایرنا - وزیر خارجه روسیه در رایزنی تلفنی با همتای فرانسوی خود گفت: مذاکرات برنامه ریزی شده در آستانه پایتخت قزاقستان بین نمایندگان دولت سوریه و گروههای مخالف جایگزین گفت وگوهای سوری متوقف شده در ژنو نیست.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ls;U - hdvkh - Ucdv ohvOi vUsdi nv vhdckd jgtkd fh iljhd tvhksUd oUn 'tj: lbh;vhj fvkhli vdcd ani nv Hsjhki Phdjoj rchrsjhk fdk klhdkn'hk nUgj sUvdi U 'vUiihd lohgt Ohd'cdk 'tj U'Uihd sUvd ljUrt ani nv CkU kdsj. vUsdi: lbh;vhj wgp sUvdi nv Hsjhki Ohd'cdk CkU kdsj ls;U - hdvkh - Ucdv ohvOi vUsdi nv vhdckd jgtkd fh iljhd tvhksUd oUn 'tj: lbh;vhj fvkhli vdcd ani nv Hsjhki Phdjoj rchrsjhk fdk klhdkn'hk nUgj sUvdi U 'vUiihd lohgt Ohd'cdk 'tj U'Uihd sUvd ljUrt ani nv CkU kdsj.

تصویر خبر
روسیه--مذاکرات-صلح-سوریه-در-آستانه-جایگزین-ژنو-نیست