شنبه 18 دی 1395 ساعت 07:49

«جولان لیدرها در فوتبال ایران...» عنوان کارتون امروز محمدرضا میر شاه ولد در خبر ورزشی است.

KOUghk gdnvih nv tUjfhg hdvhk...L ukUhk ;hvjUk hlvUc lplnvqh ldv ahi Ugn nv ofv Uvcad hsj. hdk il fhk; Ondn lowUw gdnvihd tUjfhg! KOUghk gdnvih nv tUjfhg hdvhk...L ukUhk ;hvjUk hlvUc lplnvqh ldv ahi Ugn nv ofv Uvcad hsj.

تصویر خبر
این-هم-بانک-جدید-مخصوص-لیدرهای-فوتبال-
برچسب های مرتبط: