شنبه 18 دی 1395 ساعت 08:13

رئیس پارک ملی خجیر و سرخه حصار خواهان توقف هرگونه اقدام اجرایی در فاز ۸ پردیس (دره بهشت) به دلیل ابطال مصوبه الحاق بخشی از این پارک ملی به محدوده قانونی پردیس توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور شد. با فشار رئیس دولت دهم برای شروع مسکن مهر در اطراف تهران این زمین توسط وزیر سابق راه و شهرسازی معرفی شده بود...

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds Phv; lgd oOdv U svoi pwhv oUhihk jUrt iv'Uki hrnhl hOvhdd nv thc ۸ Pvnds (nvi fiaj) fi ngdg hfxhg lwUfi hgphr foad hc hdk Phv; lgd fi lpnUni rhkUkd Pvnds jUsx idmj ulUld ndUhk unhgj hnhvd fh a;hdj shclhk fhcvsd ;g ;aUv an. fh tahv vmds nUgj nil fvhd avUu ls;k liv nv hxvht jivhk hdk cldk jUsx Ucdv shfr vhi U aivshcd luvtd ani fUn... Ondnjvdk advdk‌;hvd hplnd‌kChn! vmds Phv; lgd oOdv U svoi pwhv oUhihk jUrt iv'Uki hrnhl hOvhdd nv thc ۸ Pvnds (nvi fiaj) fi ngdg hfxhg lwUfi hgphr foad hc hdk Phv; lgd fi lpnUni rhkUkd Pvnds jUsx idmj ulUld ndUhk unhgj hnhvd fh a;hdj shclhk fhcvsd ;g ;aUv an. fh tahv vmds nUgj nil fvhd avUu ls;k liv nv hxvht jivhk hdk cldk jUsx Ucdv shfr vhi U aivshcd luvtd ani fUn...

تصویر خبر
جدیدترین-شیرین-کاری-احمدی-نژاد-
برچسب های مرتبط: