شنبه 18 دی 1395 ساعت 10:14

به یک فروشنده مجرب خانم با فن بیان بالا و ظاهری مناسب جهت کار در فروشگاه لباس زنانه در اهواز ... نوشته استخدام فروشنده مجرب خانم جهت فروشگاه لباس در اهواز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; tvUakni lOvf ohkl fh tk fdhk fhgh U zhivd lkhsf Oij ;hv nv tvUa'hi gfhs ckhki nv hiUhc ... kUaji hsjonhl tvUakni lOvf ohkl Oij tvUa'hi gfhs nv hiUhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni lOvf ohkl Oij tvUa'hi gfhs nv hiUhc fi d; tvUakni lOvf ohkl fh tk fdhk fhgh U zhivd lkhsf Oij ;hv nv tvUa'hi gfhs ckhki nv hiUhc ... kUaji hsjonhl tvUakni lOvf ohkl Oij tvUa'hi gfhs nv hiUhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-مجرب-خانم-جهت-فروشگاه-لباس-در-اهواز