شنبه 18 دی 1395 ساعت 10:39

به فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه نان فانتزی در کرمان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام فروشنده خانم در فروشگاه نان فانتزی در کرمان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi khk thkjcd nv ;vlhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi khk thkjcd nv ;vlhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi khk thkjcd nv ;vlhk fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi khk thkjcd nv ;vlhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi khk thkjcd nv ;vlhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-در-فروشگاه-نان-فانتزی-در-کرمان
برچسب های مرتبط: