شنبه 18 دی 1395 ساعت 12:26

خبرآنلاین درباره سوء تفاهم پیش آمده در خصوص کاریکاتوری به دلیل نامناسب بودن عدرخواهی می کند.

ofvHkghdk nvfhvi sUM jthil Pda Hlni nv owUw ;hvd;hjUvd fi ngdg khlkhsf fUnk unvoUhid ld ;kn. jUqdp U ubvoUhid ofvHkghdk nvfhvi d; ;hvd;hjUv ofvHkghdk nvfhvi sUM jthil Pda Hlni nv owUw ;hvd;hjUvd fi ngdg khlkhsf fUnk unvoUhid ld ;kn.

تصویر خبر
توضیح-و-عذرخواهی-خبرآنلاین-درباره-یک-کاریکاتور