شنبه 18 دی 1395 ساعت 13:57

فرماندار کرمان از اجرای ماده 16 قانون ویژه درمان بانوان آسیب‌دیده از مواد در کرمان خبر داد و گفت: زمینه اشتغال معتادان درمان شده در کرمان فراهم شود.

tvlhknhv ;vlhk hc hOvhd lhni 16 rhkUk UdCi nvlhk fhkUhk Hsdf‌ndni hc lUhn nv ;vlhk ofv nhn U 'tj: cldki hajyhg lujhnhk nvlhk ani nv ;vlhk tvhil aUn. cldki hajyhg lujhnhk nvlhk ani nv ;vlhk tvhil aUn tvlhknhv ;vlhk hc hOvhd lhni 16 rhkUk UdCi nvlhk fhkUhk Hsdf‌ndni hc lUhn nv ;vlhk ofv nhn U 'tj: cldki hajyhg lujhnhk nvlhk ani nv ;vlhk tvhil aUn.

تصویر خبر
زمینه-اشتغال-معتادان-درمان-شده-در-کرمان-فراهم-شود
برچسب های مرتبط: