شنبه 18 دی 1395 ساعت 20:13

در حاشیه انتشار گزارش تصادف های ساختگی و دریافت دیه، نازنین جمشیدی این کارتون را در روزنامه شهروند منتشر کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv phadi hkjahv 'chva jwhnt ihd shoj'd U nvdhtj ndiT khckdk Oladnd hdk ;hvjUk vh nv vUckhli aivUkn lkjav ;vn. hg;d legh jwhnt‌ ;vndl! nv phadi hkjahv 'chva jwhnt ihd shoj'd U nvdhtj ndiT khckdk Oladnd hdk ;hvjUk vh nv vUckhli aivUkn lkjav ;vn.

تصویر خبر
الکی-مثلا-تصادف--کردیم-
برچسب های مرتبط: