شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:23

www.yjc.ir (link) http://www.yjc.ir/fa/news/5928808/%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%85 هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: هنوز چیزی مشخص نیست و اگر خدا بخواهد به پرسپولیس می آیم. به گزارش خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان؛سروش رفیعی، هافبک

در حال دریافت متن کامل خبر...

www.yjc.ir (link) http://www.yjc.ir/fa/news/5928808/%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%85 ihtf; jdl lgd tUjfhg ;aUvlhk 'tj: ikUc Idcd laow kdsj U h'v onh foUhin fi PvsPUgds ld Hdl. fi 'chva ofvk'hv tUjfhg U tUjshg 'vUi Uvcad fha'hi ofvk'hvhk OUhkYsvUa vtdudT ihtf; vtdud: onh foUhinT PvsPUgdsd ld aUl www.yjc.ir (link) http://www.yjc.ir/fa/news/5928808/%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%85 ihtf; jdl lgd tUjfhg ;aUvlhk 'tj: ikUc Idcd laow kdsj U h'v onh foUhin fi PvsPUgds ld Hdl. fi 'chva ofvk'hv tUjfhg U tUjshg 'vUi Uvcad fha'hi ofvk'hvhk OUhkYsvUa vtdudT ihtf;

تصویر خبر
رفیعی--خدا-بخواهد--پرسپولیسی-می-شوم