شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:23

خبرگزاری مهر: دور سوم رقابتهای جام حذفی باشگاههای انگلیس شنبه شب ادامه یافت و طی آن تیم آرسنال در زمین پرستون به پیروزی ۲ بر یک دست پیدا کرد. ابتدا کالون رابینسون در دقیقه ۷ برای تیم پرستون گلزنی کرد اما آرون رمزی در دقیقه ۴۷ گل توپچی ها را به ثمر رساند. در لحظات […]

ofv'chvd liv: nUv sUl vrhfjihd Ohl pbtd fha'hiihd hk'gds akfi af hnhli dhtj U xd Hk jdl Hvskhg nv cldk PvsjUk fi PdvUcd ۲ fv d; nsj Pdnh ;vn. hfjnh ;hgUk vhfdksUk nv nrdri ۷ fvhd jdl PvsjUk 'gckd ;vn hlh HvUk vlcd nv nrdri ۴۷ 'g jUPId ih vh fi elv vshkn. nv gpzhj O…I fvn naUhv Hvskhg fvhfv PvsjUk ofv'chvd liv: nUv sUl vrhfjihd Ohl pbtd fha'hiihd hk'gds akfi af hnhli dhtj U xd Hk jdl Hvskhg nv cldk PvsjUk fi PdvUcd ۲ fv d; nsj Pdnh ;vn. hfjnh ;hgUk vhfdksUk nv nrdri ۷ fvhd jdl PvsjUk 'gckd ;vn hlh HvUk vlcd nv nrdri ۴۷ 'g jUPId ih vh fi elv vshkn. nv gpzhj O…I

تصویر خبر
برد-دشوار-آرسنال-برابر-پرستون
برچسب های مرتبط: