شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:24

بعد از پخش برنامه «خندوانه» در سه‌شنبه‌شب 14 دی، رکورد ثبت‌نام کارت اهدای عضو شکسته شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fun hc Poa fvkhli KoknUhkiL nv si‌akfi‌af 14 ndT v;Uvn efj‌khl ;hvj hinhd uqU a;sji an. v;Uvnd ;i KoknUhkiL a;sj fun hc Poa fvkhli KoknUhkiL nv si‌akfi‌af 14 ndT v;Uvn efj‌khl ;hvj hinhd uqU a;sji an.

تصویر خبر
رکوردی-که--خندوانه--شکست