شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:30

گرگان - ایرنا - در پی تجمع چندباره جمعی از کارگران مقابل شهرداری و شورای شهر گرگان در اعتراض به آنچه که پرداخت نشدن حقوق معوقه چند ماهه خود می نامند، مسوول روابط عمومی شهرداری گفت که کارگران یا پیمانکاران طرف قرارداد هیچ طلبی از این نهاد ندارند.

'v'hk - hdvkh - nv Pd jOlu Iknfhvi Olud hc ;hv'vhk lrhfg aivnhvd U aUvhd aiv 'v'hk nv hujvhq fi HkIi ;i Pvnhoj kank prUr luUri Ikn lhii oUn ld khlknT lsUUg vUhfx ulUld aivnhvd 'tj ;i ;hv'vhk dh Pdlhk;hvhk xvt rvhvnhn idI xgfd hc hdk kihn knhvkn. aivnhvd 'v'hk fi Pdlhk;hvhk dh ;hv'vhk fnid knhvn 'v'hk - hdvkh - nv Pd jOlu Iknfhvi Olud hc ;hv'vhk lrhfg aivnhvd U aUvhd aiv 'v'hk nv hujvhq fi HkIi ;i Pvnhoj kank prUr luUri Ikn lhii oUn ld khlknT lsUUg vUhfx ulUld aivnhvd 'tj ;i ;hv'vhk dh Pdlhk;hvhk xvt rvhvnhn idI xgfd hc hdk kihn knhvkn.

تصویر خبر
شهرداری-گرگان-به-پیمانکاران-یا-کارگران-بدهی-ندارد
برچسب های مرتبط: