شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:31

مهاجم جدید تیم فوتبال ماشین سازی گفت: «خوشحالم که با مربی بزرگی مثل فرهاد کاظمی کار می کنم.»

در حال دریافت متن کامل خبر...

lihOl Ondn jdl tUjfhg lhadk shcd 'tj: KoUaphgl ;i fh lvfd fcv'd leg tvihn ;hzld ;hv ld ;kl.L nUsj nhvl fh rnvj fi PvsPUgds fv'vnl lihOl Ondn jdl tUjfhg lhadk shcd 'tj: KoUaphgl ;i fh lvfd fcv'd leg tvihn ;hzld ;hv ld ;kl.L

تصویر خبر
دوست-دارم-با-قدرت-به-پرسپولیس-برگردم
برچسب های مرتبط: