شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:37

کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران با انتشار بیانیه ای استعفای خود از هدایت تیم ملی ایران را تایید کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;hvgUs ;dvUaT svlvfd Pvjyhgd jdl lgd hdvhk fh hkjahv fdhkdi hd hsjuthd oUn hc inhdj jdl lgd hdvhk vh jhddn ;vn. vUjdjv : tnvhsdUk avhdx lnkzv lk vh jNldk kld ;kn/ ;d vUa hsjuthd oUn vh jNddn ;vn ;hvgUs ;dvUaT svlvfd Pvjyhgd jdl lgd hdvhk fh hkjahv fdhkdi hd hsjuthd oUn hc inhdj jdl lgd hdvhk vh jhddn ;vn.

تصویر خبر
روتیتر---فدراسیون-شرایط-مدنظر-من-را-تأمین-نمی-کند--کی-روش-استعفای-خود-را-تأیید-کرد
برچسب های مرتبط: