شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:38

پلیس ترکیه از بازداشت ۵ نفر به اتهام مباشرت در ترور سفیر روسیه در این کشور خبر داد.

Pgds jv;di hc fhcnhaj ۵ ktv fi hjihl lfhavj nv jvUv stdv vUsdi nv hdk ;aUv ofv nhn. jv;di ۵ ktv vh nv hvjfhx fh jvUv stdv vUsdi fhcnhaj ;vn Pgds jv;di hc fhcnhaj ۵ ktv fi hjihl lfhavj nv jvUv stdv vUsdi nv hdk ;aUv ofv nhn.

تصویر خبر
ترکیه-۵-نفر-را-در-ارتباط-با-ترور-سفیر-روسیه-بازداشت-کرد
برچسب های مرتبط: