شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:38

در حالی که دولت ادعا می‌کرد می‌خواهد برای شفافیت اقتصادی قیمت ارز را تک نرخی کند، بانک مرکزی ارز را 3 نرخی کرده است.

nv phgd ;i nUgj hnuh ld‌;vn ld‌oUhin fvhd athtdj hrjwhnd rdlj hvc vh j; kvod ;knT fhk; lv;cd hvc vh 3 kvod ;vni hsj. nUgj 'tj hvc vh j; kvod ld‌;kn hlh 3 kvod ;vn!(ofv UdCi) nv phgd ;i nUgj hnuh ld‌;vn ld‌oUhin fvhd athtdj hrjwhnd rdlj hvc vh j; kvod ;knT fhk; lv;cd hvc vh 3 kvod ;vni hsj.

تصویر خبر
دولت-گفت-ارز-را-تک-نرخی-می-کند-اما-3-نرخی-کرد--خبر-ویژه-
برچسب های مرتبط: