شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:39

سال۱۹۵۸ میلادی در آبادان مسابقات راگبی در زمین بریم پشت ورزشگاه ۱۷شهریور انجام می شد. آبادان از نظر آغاز و انجام بسیاری از رشته های ورزشی در کشورمان پیشتاز بوده است. مطالب مرتبط

در حال دریافت متن کامل خبر...

shg۱۹۵۸ ldghnd nv Hfhnhk lshfrhj vh'fd nv cldk fvdl Paj Uvca'hi ۱۷aivdUv hkOhl ld an. Hfhnhk hc kzv Hyhc U hkOhl fsdhvd hc vaji ihd Uvcad nv ;aUvlhk Pdajhc fUni hsj. lxhgf lvjfx u;s/ Pdajhcd Hfhnhk nv vh'fd ;aUv shg۱۹۵۸ ldghnd nv Hfhnhk lshfrhj vh'fd nv cldk fvdl Paj Uvca'hi ۱۷aivdUv hkOhl ld an. Hfhnhk hc kzv Hyhc U hkOhl fsdhvd hc vaji ihd Uvcad nv ;aUvlhk Pdajhc fUni hsj. lxhgf lvjfx

تصویر خبر
عکس--پیشتازی-آبادان-در-راگبی-کشور
برچسب های مرتبط: