شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:39

وبسایت نود: سرمربی سابق این باشگاه چندی پیش از سمت خود استعفا داد تا شرایط خفاش‌ها بیش از پیش دشوار شود. این تیم در سال میلادی گذشته ۳ مربی را روی نیمکت خود داشت، ابتدا گری نویل به عنوان مربی این تیم انتخاب شد که پس از نتایج نا امید کننده ای که کسب کرد […]

Ufshdj kUn: svlvfd shfr hdk fha'hi Iknd Pda hc slj oUn hsjuth nhn jh avhdx otha‌ih fda hc Pda naUhv aUn. hdk jdl nv shg ldghnd 'baji ۳ lvfd vh vUd kdl;j oUn nhajT hfjnh 'vd kUdg fi ukUhk lvfd hdk jdl hkjohf an ;i Ps hc kjhdO kh hldn ;kkni hd ;i ;sf ;vn O…I 'vd kUdg fnjvdk lvfd hsj ;i nv ulvl ndnl Ufshdj kUn: svlvfd shfr hdk fha'hi Iknd Pda hc slj oUn hsjuth nhn jh avhdx otha‌ih fda hc Pda naUhv aUn. hdk jdl nv shg ldghnd 'baji ۳ lvfd vh vUd kdl;j oUn nhajT hfjnh 'vd kUdg fi ukUhk lvfd hdk jdl hkjohf an ;i Ps hc kjhdO kh hldn ;kkni hd ;i ;sf ;vn O…I

تصویر خبر
گری-نویل-بدترین-مربی-است-که-در-عمرم-دیدم