شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:40

روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی در خصوص از دسترس خارج شدن سایت مسکن مهر توضیحاتی ارائه داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vUhfx ulUld Uchvj vhi U aivshcd nv owUw hc nsjvs ohvO ank shdj ls;k liv jUqdphjd hvhmi nhn. jUqdp Uchvj vhi U aivshcd nv owUw hc nsjvs ohvO ank shdj ls;k liv vUhfx ulUld Uchvj vhi U aivshcd nv owUw hc nsjvs ohvO ank shdj ls;k liv jUqdphjd hvhmi nhn.

تصویر خبر
توضیح-وزارت-راه-و-شهرسازی-در-خصوص-از-دسترس-خارج-شدن-سایت-مسکن-مهر
برچسب های مرتبط: