شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:40

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه نظام با کسی شوخی ندارد و از هیچ کس هم نمی‌ترسد، گفت: شورای نگهبان هر کسی که از صندوق بیرون بیاید را به عنوان برنده انتخابات اعلام می‌کند اما در مقابل خواسته‌های غیرقانونی مقاومت می‌کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

sok'Ud aUvhd k'ifhk fh fdhk hdk;i kzhl fh ;sd aUod knhvn U hc idI ;s il kld‌jvsnT 'tj: aUvhd k'ifhk iv ;sd ;i hc wknUr fdvUk fdhdn vh fi ukUhk fvkni hkjohfhj hughl ld‌;kn hlh nv lrhfg oUhsji‌ihd ydvrhkUkd lrhUlj ld‌;kn. ;nonhdd: aUvhd k'ifhk nv lrhfg oUhsji‌ihd ydvrhkUkd lrhUlj ld‌;kn sok'Ud aUvhd k'ifhk fh fdhk hdk;i kzhl fh ;sd aUod knhvn U hc idI ;s il kld‌jvsnT 'tj: aUvhd k'ifhk iv ;sd ;i hc wknUr fdvUk fdhdn vh fi ukUhk fvkni hkjohfhj hughl ld‌;kn hlh nv lrhfg oUhsji‌ihd ydvrhkUkd lrhUlj ld‌;kn.

تصویر خبر
کدخدایی--شورای-نگهبان-در-مقابل-خواسته-های-غیرقانونی-مقاومت-می-کند
برچسب های مرتبط: