شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:40

این تردید در اردوگاه اصلاح‌طلبان جدی شده که با توجه به احتمال ریزش گسترده آرای روحانی، آیا در انتخابات 96 از وی حمایت کنند یا جایگزینی برای او بیاورند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hdk jvndn nv hvnU'hi hwghp‌xgfhk Ond ani ;i fh jUOi fi hpjlhg vdca 'sjvni Hvhd vUphkdT Hdh nv hkjohfhj 96 hc Ud plhdj ;kkn dh Ohd'cdkd fvhd hU fdhUvkn. ufUv hwghp‌xgfhk hc vUphkd dh sUojk U shojk Phd Ud?!(ofv UdCi) hdk jvndn nv hvnU'hi hwghp‌xgfhk Ond ani ;i fh jUOi fi hpjlhg vdca 'sjvni Hvhd vUphkdT Hdh nv hkjohfhj 96 hc Ud plhdj ;kkn dh Ohd'cdkd fvhd hU fdhUvkn.

تصویر خبر
عبور-اصلاح-طلبان-از-روحانی-یا-سوختن-و-ساختن-پای-وی---خبر-ویژه-
برچسب های مرتبط: