شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:47

رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده کشور گفت: با آغاز عرضه گوشت گوسفند پیش بینی می شود قیمت هر کیلو گوشت گوسفند به ۲۸ هزار تومان کاهش یابد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds aUvhd jNldk ;kkn'hk nhl ckni ;aUv 'tj: fh Hyhc uvqi 'Uaj 'Ustkn Pda fdkd ld aUn rdlj iv ;dgU 'Uaj 'Ustkn fi ۲۸ ichv jUlhk ;hia dhfn. rdlj 'Uaj 'Ustknd fi۲۸ichvjUlhk ;hia ld‌dhfn vmds aUvhd jNldk ;kkn'hk nhl ckni ;aUv 'tj: fh Hyhc uvqi 'Uaj 'Ustkn Pda fdkd ld aUn rdlj iv ;dgU 'Uaj 'Ustkn fi ۲۸ ichv jUlhk ;hia dhfn.

تصویر خبر
قیمت-گوشت-گوسفندی-به۲۸هزارتومان-کاهش-می-یابد
برچسب های مرتبط: