شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:47

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصلی ترین عامل قدرت نیروهای اسلام و پیروزی های مهم در منطقه را وجود رهبری فرزانه دانست...

tvlhkni kdvUd rns sPhi Phsnhvhk hkrghf hsghld hwgd jvdk uhlg rnvj kdvUihd hsghl U PdvUcd ihd lil nv lkxri vh UOUn vifvd tvchki nhksj... sokhk svnhv sgdlhkd nvfhvi UOUn vifv hkrghf tvlhkni kdvUd rns sPhi Phsnhvhk hkrghf hsghld hwgd jvdk uhlg rnvj kdvUihd hsghl U PdvUcd ihd lil nv lkxri vh UOUn vifvd tvchki nhksj...

تصویر خبر
سخنان-سردار-سلیمانی-درباره-وجود-رهبر-انقلاب