شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:49

سرمربی تیم فوتبال سپیدرود رشت گفت: «مصلح همین الان این توانمندی را دارد که سمت چپ تیم ملی شایستگی‌هایش را به نمایش بگذارد، او حتی می‌تواند در بهترین تیم های اروپایی هم بازی کند.»

svlvfd jdl tUjfhg sPdnvUn vaj 'tj: Klwgp ildk hghk hdk jUhklknd vh nhvn ;i slj IP jdl lgd ahdsj'd‌ihda vh fi klhda f'bhvnT hU pjd ld‌jUhkn nv fijvdk jdl ihd hvUPhdd il fhcd ;kn.L PvsPUgds fvhd Obf lwgp fhdn lbh;vhja vh hnhli nin / nUsj nhvdl hdk fhcd;k Pdavtj ;kn svlvfd jdl tUjfhg sPdnvUn vaj 'tj: Klwgp ildk hghk hdk jUhklknd vh nhvn ;i slj IP jdl lgd ahdsj'd‌ihda vh fi klhda f'bhvnT hU pjd ld‌jUhkn nv fijvdk jdl ihd hvUPhdd il fhcd ;kn.L

تصویر خبر
پرسپولیس-برای-جذب-مصلح-باید-مذاکراتش-را-ادامه-دهد---دوست-داریم-این-بازیکن-پیشرفت-کند