شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:55

ورزش سه: کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران با انتشار بیانیه ای استعفای خود از هدایت تیم ملی ایران را تایید کرد.  در این بیانیه آمده است:   بعد از جلسه ای با رئیس فدراسیون فوتبال ایران که ۵ ساعت به طول انجامید، من نامه استعفای خود را از سمت هدایت تیم ملی ایران […]

Uvca si: ;hvgUs ;dvUaT svlvfd Pvjyhgd jdl lgd hdvhk fh hkjahv fdhkdi hd hsjuthd oUn hc inhdj jdl lgd hdvhk vh jhddn ;vn.  nv hdk fdhkdi Hlni hsj:   fun hc Ogsi hd fh vmds tnvhsdUk tUjfhg hdvhk ;i ۵ shuj fi xUg hkOhldnT lk khli hsjuthd oUn vh hc slj inhdj jdl lgd hdvhk O…I ;d vUa hsjuthd oUn vh jNddn ;vn Uvca si: ;hvgUs ;dvUaT svlvfd Pvjyhgd jdl lgd hdvhk fh hkjahv fdhkdi hd hsjuthd oUn hc inhdj jdl lgd hdvhk vh jhddn ;vn.  nv hdk fdhkdi Hlni hsj:   fun hc Ogsi hd fh vmds tnvhsdUk tUjfhg hdvhk ;i ۵ shuj fi xUg hkOhldnT lk khli hsjuthd oUn vh hc slj inhdj jdl lgd hdvhk O…I

تصویر خبر
کی-روش-استعفای-خود-را-تأیید-کرد